FAQ

De hyppigste

Spørgsmål & svar

Se vores kunders ofte stillede spørgsmål om SBLCore software og sikkerhedsdatablade generelt.

Lovgivning og sikkerhedsdatablade generelt

Hvad er et sikkerhedsdatablad?
Et sikkerhedsdatablad er et dokument, der sikrer overførsel af oplysninger i forsyningskæden. Det er derfor uundværligt, når det drejer sig om farlige kemikalier og blandinger.
Hvordan ser sikkerhedsdatabladet ud?
Sikkerhedsdatabladet følger det nøjagtige format, der er fastsat i EU i bilag II til REACH. Den består af 16 sektioner, hvis titler er fastlagt på alle EU-sprog, så en simpel en-til-en-oversættelse kan ikke produceres. Det er også defineret, hvilke oplysninger hver sektion skal indeholde. Disse bør skrives klart og kortfattet. Ikke-europæiske lande er underlagt deres egen nationale lovgivning.
Hvilket sprog skal sikkerhedsdatabladet være på?
Sproget på sikkerhedsdatabladet afhænger af det bestemmelsesland, hvor stoffet eller blandingen markedsføres. Sikkerhedsdatabladet skal altid være på det officielle sprog i landet.
Hvilke produkter skal et sikkerhedsdatablad oprettes til?
Der udarbejdes primært et sikkerhedsdatablad for stoffer eller blandinger, der er klassificeret som farlige. I nogle tilfælde leveres der på anmodning et sikkerhedsdatablad, dvs. for blandinger, der ikke er klassificeret som farlige, men som indeholder et stof, der udgør en fare for menneskers sundhed eller miljøet, eller for hvilke der er fastsat eksponeringsgrænser for arbejdsmiljøet.
Hvilke produkter har ikke brug for et sikkerhedsdatablad?
Der er ikke behov for at oprette et sikkerhedsdatablad for veterinærlægemidler, kosmetik, lægemidler, fødevarer eller foderstoffer. En anden gruppe er genstande, der tager en bestemt form under produktionen. For disse anvendes der dog ofte et sikkerhedsdatablad til at formidle vigtige oplysninger om det endelige produkt.
Hvem har brug for et sikkerhedsdatablad?
Enhver, der håndterer kemikalier eller blandinger på nogen måde. Dette kan betyde producenten, importøren, distributøren og endda downstream-brugeren.
Hvem kan oprette et sikkerhedsdatablad?
Sikkerhedsdatabladet bør udarbejdes af en kompetent person med regelmæssig uddannelse. Hvor ofte og hvem der skal udføre uddannelsen er ikke længere defineret af lovgivningen. SBLCore er i stand til at levere en træning. Deltageren modtager et certifikat efter træningen. Vi tilbyder uddannelse for op til 5 personer på samme tid.
Hvordan bestemmer jeg klassificeringen af en blanding?
Produktklassificering sker på grundlag af reglerne i CLP-forordningen. Klassificeringen foretages på grundlag af farerne og koncentrationerne af ingredienserne og deres toksikologiske og økotoksikologiske data. Med visse farer kan produktets fysiske egenskaber eller laboratorieforsøg også indgå i beregningen. SBLCore software kan hjælpe dig med at beregne klassificeringen.
Hvad er revision af et sikkerhedsdatablad, og hvornår ska den foretages?
En revision er en opdatering af oplysningerne i et sikkerhedsdatablad. Den mest almindelige årsag hertil er en ændring af formlen eller f.eks. en opdatering af formatet på sikkerhedsdatabladet i bilag II til REACH. Nye stoffer med harmoniseret klassificering ændres eller indføres også ofte.
Hvad skal etiketten indeholde?
Produktmærkningen oprettes på grundlag af punkt 2.2 i sikkerhedsdatabladet. Det er vigtigt at sikre, at sikkerhedsdatabladet og etiketten er i overensstemmelse med hinanden, da oplysningerne skal være identiske.

SBLCore software og alt vedrørende dette

Hvem er softwaren egnet til?
Softwaren er designet til alle, der har at gøre med kemikalier og blandinger, og som har brug for at oprette sikkerhedsdatablade for dem, eller at konvertere sikkerhedsdatablade i deres besiddelse til et andet sprog.
Hvem kan arbejde i softwaren?
Som et resultat af det brugervenlige og intuitive miljø er softwaren velegnet ikke kun til dem med erfaring med at oprette sikkerhedsdatablade, men også til begyndere uden kendskab til kemikalielovgivningen.
Hvad kan softwaren hjælpe med?
SBLCore er et omfattende værktøj, der hjælper dig med at oprette et sikkerhedsdatablad på 27 sprog, samt designe etiketter, generere en UFI-kode og underrette dig til PCN-portalen. Softwaren sikrer også arkivering af alle sikkerhedsdatablade og deres dokumenter, og overvåger lovgivningens nøjagtighed og sikkerhedsdatabladets aktuelle gyldighed. En vigtig funktion er automatisk produktklassificering, som softwaren beregner ud fra indgangsdataene.
Hvad er inkluderet i softwaren?
Softwaren indeholder en database over stoffer med harmoniseret klassificering i henhold til bilag VI til CLP-forordningen og stoffer, der skal følge vejledningen om eksponeringsgrænser for arbejdsmiljøet. Der er også inkluderet en stoffesøgningsfunktion på ECHA, som gør det muligt at importere et stof direkte fra ECHAs database til softwaredatabasen. Den indeholder også en database over tilgængelige nationale eksponeringsgrænser. Softwaren indeholder også en database af sætninger i alle tilgængelige sprogversioner.
Hvad skal man gøre, hvis stoffet ikke findes i SBLCore-databasen?
Databasen indeholder primært stoffer med en harmoniseret klassificering og stoffer, for hvilke der er fastsat grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Hvis stoffet ikke findes i databasen, kan det hentes og importeres direkte fra ECHAs database til softwaredatabasen. Alternativt er det også muligt at tilføje et stof til databasen manuelt på grundlag af oplysningerne i det underliggende sikkerhedsdatablad.
Hvad er de tilgængelige software muligheder?
De tilgængelige muligheder er SBLCore Blue – software abonnement, eller SBLCore Green – køb af en permanent licens. Til uddannelsesmæssige formål tilbyder vi en gratis version af SBLCore Edu.
Hvor gemmes dataene?
I SBLCore Green er databasen placeret på virksomhedens computer eller server. Lagringsstedet er op til brugeren at vælge. Data backup er helt under deres kontrol. I SBLCore Blue gemmes databasen i cloud, hvor den automatisk sikkerhedskopieres. Data kan tilgås fra hvor som helst.
Hvor mange sikkerhedsdatablade kan der oprettes i softwaren?
Der kan oprettes et ubegrænset antal sikkerhedsdatablade i begge softwarevarianter.
Hvordan fungerer softwareprøven?
Efter indsendelse af registreringsformularen, vil prøve download begynde, som skal installeres på din Windows-enhed. Denne version er tilgængelig gratis i 14 dage efter installation. Prøveversionen er ikke begrænset med hensyn til softwarefunktioner, bortset fra eksport af udgangsdokumenter, som er vandmærkede. Tilfældige sektioner er skjult i forhåndsvisningen. De oprettede data kan konverteres til den fulde version. Download af prøveversionen forpligter dig ikke til at bestille den fulde version af softwaren, og der er ingen gebyrer.
Hvilke enheder og operativsystemer er softwaren kompatibel med?
Alle typer software kan bruges på Windows-enheder (fra Windows 8.1 og nyere). Operativsystemet macOS understøttes ikke direkte, men softwaren kan køres ved brug af virtualiseret Windows. Softwaren kan ikke bruges på mobile enheder eller tablets.
Hvor mange computere kan jeg bruge softwaren på?
En bruger kan installere softwaren på op til tre enheder (PC eller bærbar computer).
Tillader SBLCore import af sikkerhedsdatablade oprettet uden for vores software?
Import af ikke-sbl-filer, der understøttes af SBLCore, er ikke mulig som standard. Import af eksterne data kan løses individuelt efter arrangement.
Hvordan fungerer mit SBLCore Blue abonnement?
Minimum lejeperiode er 1 måned. Abonnementer kan derefter opsiges når som helst, dog ikke tidligere end 1 måned efter den sidste ændring i abonnementsindstillingerne (dvs. tilføjelse af en stat eller bruger).
Hvordan opsiger jeg mit abonnement på SBLCore Blue?
Softwaren kan simpelthen opsiges på en valgt dato i abonnementindstillingerne i softwaregrænsefladen eller i SBLCores kundeportal, som også kan tilgås via hjemmesiden.
Hvad sker der med data, der er gemt i softwaren, efter min SBLCore Blue abonnement slutter?
Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer de data, du opretter, før du opsiger dit abonnement. Softwaren vil informere dig om dette trin, når du annullerer dit abonnement. Data vil permanent blive fjernet fra softwaren 14 dage efter opsigelse. I løbet af denne tid er der adgang til softwaren, og dataene kan stadig downloades, men det er ikke længere muligt at bruge softwarens funktioner.
Kan jeg forny mit abonnement på SBLCore-softwaren?
Fornyelse af abonnementet er muligt ved at logge ind på SBLCores kundeportal eller gennem en salgsrepræsentant. Hvis abonnementet fornyes mere end 14 dage efter afslutningen af det oprindelige abonnement, vil de oprindelige data, du oprettede, ikke længere være tilgængelige i softwaregrænsefladen.
Hvordan fungerer oversættelser af sikkerhedsdatablade?
SBLCore indeholder en database af sætninger, der er oversat til alle sprogversioner tilgængelige i softwaren. De sætninger, der indeholder lovgivning, er ikke blot oversættelser, de følger selve ordlyden af de nationale bestemmelser. Takket være denne funktion er softwaren i stand til at vende sikkerhedsdatabladet enkelt og korrekt til et andet sprog. Hvis en bruger mangler en sætning eller ønsker at ændre dens ordlyd, kan de oprette deres egen sætning sammen med eventuelle oversættelser.
Hvordan identificerer jeg et forældet sikkerhedsdatablad i softwaren, og hvordan reviderer jeg det?
SBLCore signalerer behovet for at opdatere et dokument ved hjælp af en trafiklysfunktion, der fremhæver det gamle format af sikkerhedsdatabladet, forældede stoffer eller forældede kontrolparametre. Når du trykker på knappen „Gennemse“, opdaterer softwaren automatisk sikkerhedsdatabladet. To versioner af dokumentet gemmes derefter i databasen – det originale (arkiverede) og det nye sikkerhedsdatablad.
Kan eksponeringsscenarier oprettes i SBLCore?
Det er ikke muligt, fordi der ikke er defineret et ensartet format for eksponeringsscenariet. Men softwaren gør det muligt at vedhæfte eksponeringsscenariet til sikkerhedsdatabladet som en vedhæftning.
Er softwaren i stand til at bestemme blandingens ADR?
Enhver virksomhed, hvis aktiviteter omfatter transport af farlige produkter over den fastsatte grænse, skal udpege mindst én sikkerhedskonsulent, der er uddannet i transport. Softwaren kan ikke klassificere produktet efter ADR.
Tilstødende dokumenter omfatter en H-udtalelse, som ikke tilbydes af softwaren (f.eks. H320, H333). - Hvorfor?
EU overholder CLP- og REACH-forordningerne i henhold til kemikalielovgivningen. Retningslinjer, der præciserer reglerne for mærkning og emballering i CLP-forordningen, er taget fra det globalt harmoniserede system (GHS). Det indeholder et stort antal standardudtalelser, så hvis en bruger har et sikkerhedsdatablad i GHS-format, kan han eller hun muligvis ikke gennemføre nogen af sætningerne som led i overførslen af oplysninger i EU's forsyningskæde.

Brugerstøtte og andre tjenester

Hvilken support tilbyder vi brugerne?
Helpdesk kan kontaktes på support@sblcore.com. Du kan også kontakte os via kontaktformularen, som kan bruges til at sende en direkte supportanmodning. Vi besvarer altid alle forespørgsler så hurtigt som muligt.
Hvilke manualer er tilgængelige for at arbejde i software?
Detaljerede vejledningsvideoer er tilgængelige for vores kunder og kan tilgås fra SBLCores hjemmeside eller vores YouTube-kanal. Detaljerede instruktioner er også tilgængelige i softwaregrænsefladen.
Hvilke typer af træning tilbyder vi kunderne?
1) SBLCore Software Træning
2) Oprettelse af sikkerhedsdatablade Træning
3) Oprettelse af sikkerhedsdatablade med formelblandingstræning

Meddelelse til PCN-portalen og UFI-koder

Hvad er UFI og hvad er det til?
UFI eller Unique Formula Identifier er en unik kode, der kræves ved indberetning af farlige blandinger til PCN-portalen og er også en obligatorisk del af etiketten. UFI består af 16 tegn og har den ensartede præfix UFI (fx UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Et selskabs momsnummer og den såkaldte numeriske formelkode er nødvendige for at oprette det. Mere information om UFI kan findes på web generator siden.
Hvad er PCN, og hvilke blandinger skal anmeldes?
PCN er en portal, der er oprettet af Den Europæiske Union og forvaltes af ECHA. Det er beregnet til indsendelse af oplysninger om farlige kemiske blandinger. Blandinger med en fare for menneskers sundhed eller med en fysisk fare skal anmeldes. Indsendelsen indeholder en UFI-kode, som også er et obligatorisk element i etiketten. Oplysningerne indsendes i et særligt i6z-format.
Hvad tager det at oprette en UFI-kode?
For at oprette en UFI kræves et virksomheds momsnummer og en såkaldt numerisk formelkode. Den numeriske formel kode kan være et hvilket som helst tal. Det eneste nødvendige er at vælge en bæredygtig form for produktnummerering, så to produkter med forskellige formler ikke indeholder den samme UFI. Det er f.eks. muligt at anvende et internt produkt nummereringssystem til at vælge den numeriske formelkode.
Hvordan ser UFI ud, og hvor står det?
UFI er en obligatorisk del af etiketten og skal være i læselig og uopslidelig form. Forkortelsen „UFI“ er ensartet, dvs. uforanderlig på alle EU-sprog og foregår selve koden, som altid er 16 tegn lang. Koden præsenteres derefter i formatet UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Hvem skal indgive en anmeldelse?
En primær forpligtelse gælder for importører, der køber et produkt uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og markedsfører det på EU-markedet, ligesom det gælder for downstream-brugere, der blander deres egne blandinger eller forstyrrer emballagen af et produkt. Endvidere kan forpligtelsen også gælde for distributører. Dette trin skal sikres, hvor anmeldelsespligten ikke er sikret af importøren eller downstream-brugeren.
Hvilke oplysninger kræves der i anmeldelsen?
Meddelelsen udvider de obligatoriske oplysninger i forhold til de oprindelige krav. For eksempel kræves der en UFI-kode, 70 % af produktets sammensætning, emballagetype og -størrelse, produktkategorier i henhold til det europæiske produktkategoriseringssystem (EuPCS), samt oplysninger om produktfarer, mærkningselementer, toksikologiske oplysninger og oplysninger om fysikalsk-kemiske egenskaber.
Fra hvornår gælder anmeldelsespligten?
Meddelelsesdatoen varierer afhængigt af brugen af produktet. For forbruger- og erhvervsbrug gælder anmeldelsespligten fra den 1. januar 2021. For blandinger til industriel brug er datoen 1. januar 2024. For produkter, der tidligere er blevet anmeldt i henhold til nationale regler, og som ikke har ændret deres sammensætning eller klassificering, forbliver de oprindelige anmeldelser gyldige indtil udgangen af 2024. Fra den 1. januar 2025 skal alle farlige blandinger på markedet anmeldes i overensstemmelse med kravene i bilag VIII til CLP-forordningen.
Hvem overføres oplysningerne til?
Anmelderen forelægger oplysninger for alle de medlemsstater, hvor blandingen er markedsført. Disse oplysninger stilles derefter til rådighed for toksikologiske centre og sundhedspersonale. Disse enheder bestemmes af hver stat på nationalt plan.
Hvor finder jeg den numeriske formel kode?
Formelens numeriske kode sammen med momsnummeret eller virksomhedens nøgle er nødvendig for at oprette den såkaldte UFI-kode. Dette tal forvaltes fuldt ud af virksomheden, der skabte UFI, og kan være et hvilket som helst tal fra 0 til ca. 268 millioner. Det er muligt at bruge f.eks. det eksisterende virksomhedsnummer system, formelkoder eller en del af EAN-koden.
Hvor får jeg virksomhedens nøgle fra?
Hvis virksomheden ikke har moms eller ikke ønsker at bruge den, er det muligt at bruge virksomhedens UFI-nøgle til at generere den. Nøglen kan opnås i web UFI generator og kan bruges til at generere UFI gentagne gange. Vi anbefaler derfor at gemme det.

Køb et SBLCore Blue abonnement

Hvordan kan jeg abonnere på softwaren?
Du kan abonnere på softwaren direkte på hjemmesiden i prislisten sektionen. Du kan også bestille software med hjælp fra vores salgsafdeling (sales@sblcore.com).
Hvad er de tilgængelige abonnementer?
Abonnementer kan bestilles som en månedlig eller årlig plan. Vi tilbyder en årlig plan til en rabatpris.
Kan jeg ændre mine abonnement indstillinger?
Abonnement indstillingerne kan justeres i kundeportalen eller i softwareindstillingerne. Det er muligt at tilføje eller fjerne brugere og tilstande, ændre betalingsoplysninger og også opsige dit abonnement.
Hvordan tilføjer jeg en service under et abonnement (en anden tilstand eller bruger)?
Stater eller brugere kan nemt tilføjes eller ændres i kundeportalen. Med en månedlig plan kan du ikke opsige dit abonnement før 1 måned efter du har tilføjet en stat eller bruger.
Hvordan kan jeg opsige mit abonnement?
Du kan afmelde dit abonnement i kundeportalen eller i softwaren ved at klikke på Abonnement -> Afmelde abonnement. Med en månedlig plan kan dit abonnement opsiges på en valgt dato, men ikke tidligere end 1 kalendermåned efter du sidst købte tjenesten.
Hvilke betalingsmetoder kan der bruges?
Abonnementer kan betales med betalingskort eller bankoverførsel.
Hvordan fungerer abonnementsfakturering ved betaling med kort?
For den første ordre, der betales med betalingskort, foretages abonnementsbetalingen på forhånd. Der udstedes samtidig en faktura. Med en månedlig plan opkræves alle efterfølgende betalinger med tilbagevirkende kraft efter udgangen af hver kalendermåned. Når en årlig plan tilføjer en anden stat eller bruger under abonnementet, faktureres disse tjenester også med tilbagevirkende kraft efter udgangen af hver kalendermåned. Når du fornyer dit årlige abonnement, opkræves det gældende abonnementsbeløb for det næste år igen og debiteres på forhånd fra dit betalingskort. Fakturaer sendes elektronisk til den e-mailadresse, der er angivet under bestillingen. Alle udstedte fakturaer er tilgængelige i kundesportalen.
Hvordan fungerer abonnementsfakturering ved betaling via bankoverførsel?
For den første og hver efterfølgende ordre af den årlige plan betalt ved bankoverførsel, udstedes også en faktura med en løbetid på 14 dage. For den første og hver efterfølgende ordre i den månedlige plan udstedes en faktura med tilbagevirkende kraft efter udgangen af hver kalendermåned, hvor softwaren blev aktiveret. Fakturaer sendes elektronisk til den e-mailadresse, der er angivet under bestillingen. Alle udstedte fakturaer er tilgængelige i kundesportalen.

Hvilken lovgivning er kemikalier og blandinger omfattet af?

REACH

REACH dækker ikke kun registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, men definerer primært formatet og indholdet af sikkerhedsdatablade. Formatet for sikkerhedsdatablade er specificeret i bilag II til nærværende forordning. Sikkerhedsdatablade for materiale er en væsentlig kilde til information om kemikalier eller blandinger og er en væsentlig del af forsyningskæden.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

CLP

CLP-forordningen omhandler klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og blandinger. Klassificering er en vigtig del af sikkerhedsdatabladet. På baggrund heraf defineres teksterne for alle sektioner. Som en del af mærkningen fastsætter CLP-forordningen regler for størrelsen af symbolet og hele etiketten afhængigt af pakkens størrelse. Forordningen omfatter også bilag VI, som definerer stoffer med en harmoniseret klassificering.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Biocider

Forordningen om biocider vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter. Et biocid er et produkt, der tjener til at ødelægge, afvise eller inaktivere skadelige organismer. Forordningen definerer navnlig mærkningen af biocider, som har sine egne specifikationer (f.eks. angivelse af det aktive stof og dets koncentration). Hvert biocidholdigt produkt må kun indeholde aktive stoffer fra godkendte leverandører eller, hvis det er relevant, aktive stoffer, der er under evaluering, og som kun må anvendes eller den godkendte type af biocidholdigt produkt.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter

Rengøringsmidler

Forordningen om vaskemidler omhandler opvaskemaskine, vaskemaskine og rengøringsmidler. Der skelnes mellem, om et vaskemiddel kun sælges til professionelle brugere eller til offentligheden, for hvem det fastsætter strengere mærkningsregler. Den fastsætter også regler for produkternes bionedbrydelighed og indhold af fosfat. Med vaskemidler er det nødvendigt at behandle såkaldte datablade, som skelnes i to typer, til sundhedspersonale eller offentligheden.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

Har du andre spørgsmål, du ikke har fundet svaret på?

Vores kunder

Slut dig til mere end 750 virksomheder, der allerede har brugt vores produkter eller tjenester til deres fulde tilfredshed.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Vi tilbyder løsninger til oprettelse og administration af sikkerhedsdatablade. Lad os beskæftige os med den overordnede administration i forbindelse med oprettelse, klassificering og arkivering af sikkerhedsdatablade. SBLCore software er designet til alle producenter, importører, distributører og forskellige brugere af kemikalier og blandinger.

Har du brug for råd?

Bliv i kontakt

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Den Tjekkiske Republik

Cvr-nr.: 04278968
CVR: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forstå vores besøgende adfærd, så vi kan tilbyde indhold i henhold til deres præferencer.

Mere om cookies ×
Funktionelle cookies
Denne hjemmeside bruger nødvendige cookies, som er afgørende for dens korrekte funktion. Det vil sikre den korrekte visning af siden, muliggøre indsendelse af formularer og lignende nødvendige funktioner. Disse tekniske cookies kan ikke slås fra.
Cookie Domæne Gyldighed Beskrivelse Processor
sblcore_cc www.sblcore.dk 1 år Gemmer brugerens samtykke til brugen af cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.dk Session Gemmer oplysninger vedrørende brugerens session. SBLCore s.r.o.
Analytiske cookies
Vi bruger analytiske cookies til at evaluere vores hjemmesides ydeevne. Vi bruger disse cookies til at spore antallet af besøg, trafikkilder og brugeradfærd på vores hjemmeside – for eksempel finder vi ud af, hvilken information de leder efter, og hvilken information der er vigtigst for dem. Disse oplysninger hjælper os med at optimere webstedet og forbedre vores tjenester.
Cookie Domæne Gyldighed Beskrivelse Processor
_ga www.sblcore.dk 2 år ID, der bruges til at identificere brugere. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.dk 2 år ID, der bruges til at identificere brugere. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.dk 2 år ID, der bruges til at identificere brugere. Google
Marketing cookies
Marketingcookies bruges til at vise relevante annoncer baseret på dine præferencer. Dette personlige indhold, der bruges af vores partnere, kan blive vist på forskellige websteder. Hvis du ikke vælger disse cookies, ændres antallet af annoncer ikke, men de bliver ikke længere skræddersyet til dine interesser.
Cookie Domæne Gyldighed Beskrivelse Processor
_gcl_au www.sblcore.dk 3 måneder Det bruger Google AdSense til at eksperimentere med effektiviteten af annoncering på hjemmesider, der bruger deres service. Google